Публічна оферта інтернет-магазину ФК «КАРПАТИ»

Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією (відповідно до статей 633, 638, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України та ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію») укласти Публічний Договір купівлі-продажу Товарів, розміщених на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» (надалі – Договір).

Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним в момент натискання на кнопку «Оформити замовлення» або «Купити в один клік» на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати», що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Футбольний клуб «Карпати» – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «КАРПАТИ», код ЄДРПОУ 43868103, місцезнаходження: 79005, Львівська обл., місто Львів, пл. Міцкевича А., будинок 8.
1.2. Продавець – ФК «Карпати» або інший суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа чи фізична особа-підприємець), Товар якого розміщено на Сайті за погодженням ФК «Карпати».
1.3. Покупець – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Договору (особа, яка здійснила акцепт Оферти) в порядку визначеному цим Договором.
1.4. Сторони – Продавець та Покупець.
1.5. Сайт інтернет-магазину ФК «Карпати» – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://shop.fckarpaty.org.ua та призначений для надання інформації та оформлення замовлення Покупця на підставі цього Договору.
1.6. Товар – опублікований на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» перелік непродовольчих товарів та/або інших видів товарів, щодо яких вказуються ціна, назва, опис. Також товар може супроводжуватися його зображенням.
1.7. Веб-сторінка Замовлення – сторінка, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» після натискання кнопки «Оформити замовлення» та призначена для розташування інформації щодо Товару (найменування, асортимент, кількість та ціна Товару) перед оформленням Замовлення.
1.7. Контент – об’єкти інтелектуальної власності, що опубліковані на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» в електронному (цифровому) форматі, що включає в себе текстові, зображувальні, аудіо або інші файли, на які Продавець володіє майновими правами, що надані у різних форматах та призначені для використання Покупцем в особистих цілях шляхом відтворення (перегляду) на обладнанні Покупця задля забезпечення права Покупця на інформацію відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів». Контент може відрізнятися залежно від налаштувань браузера, комп’ютера, мобільного пристрою, іншого технічного обладнання Покупця.
1.8. Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку Товарів за вказаною Покупцем адресою.
1.9. Представник Покупця – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення або інший документ, що свідчить про укладання Договору з Продавцем.
1.10. Перевізник – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка взяла на себе за Договором обов’язки по доставці Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
2.2. Товар замовляється Покупцем виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
2.3. Контент може бути використаний Покупцем виключно в особистих цілях шляхом відтворення (перегляду) виключно на обладнанні Покупця задля забезпечення права Покупця на інформацію відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів». При цьому, при використанні Контенту Покупець не має права:
– використовувати Контент будь-яким способом з метою передачі третім особам або забезпечення доступу третім особам до Контенту;
– використовувати Контент у підприємницьких цілях або з метою отримання вигоди/прибутку від будь-якого використання;
– переробляти, модифікувати, упорядковувати, адаптувати, що передбачає внесення змін,
здійснюваних у цілях функціонування Контенту на конкретному технічному обладнанні Покупця, змінювати, поширювати, публічно показувати, опубліковувати Контент і/або будь-які фрагменти і/або складові інших частин Контенту в глобальній мережі Інтернет, імпортувати, передавати в оренду і/або комерційний прокат, публічно виконувати, повідомляти в ефір, доводити до загального відома Контент;
– розміщувати Контент на будь-яких ресурсах таким чином, або вчиняти інші дії, за яких треті особи можуть отримати доступ до Контенту.
2.4. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті, на умовах цього Договору.
3.1.1. Покупець оформлює Замовлення на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний «Кошик» та натисканням кнопки «Оформити замовлення». Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у Замовленні Покупця, розміщеному через Веб-сторінку Замовлення, які стають доступними після натискання кнопки «Оформити замовлення». Якщо Покупець виявить бажання здійснити Замовлення (акцептувати Оферту), він підтверджує своє Замовлення натисканням кнопки «Замовити».
3.1.2. Також Покупець може оформити Замовлення на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» шляхом натискання на кнопку «Купити в один клік».
3.2. При оформлені замовлення на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» Покупець зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:
● Прізвище, ім’я та по батькові;
● адресу доставки Товару;
● електронну пошту (e-mail);
● контактний номер телефону;
● іншу необхідну інформацію.
3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні Замовлення інформації. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях, передбачених у п.3.2. даного Договору, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання Замовлення.
3.4. Покупець вправі оформити Замовлення на будь-який Товар, який представлений на сторінках сайту інтернет-магазину ФК «Карпати». Кожний Товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного Товару у випадку проведення акцій, зняття Товару з продажу тощо.
3.5. Після оформлення Замовлення, як вказано у п. 3.1.1. даного Договору, представник Продавця відправляє повідомлення на контактну електронну пошту Покупця з підтвердженням прийняття Замовлення. Отримання email-повідомлення Покупцем є підтвердженням прийняття Замовлення Продавцем. В подальшому представник Продавця може зв’язатися з Покупцем (по телефону або через електронну пошту) для уточнення інформації щодо умов Замовлення та доставки. У разі натискання Покупцем на кнопку «Стосовно замовлення не дзвонити, все ок», представник Продавця має право не зв’язуватися з Покупцем (по телефону або через електронну пошту) для уточнення інформації щодо умов Замовлення та доставки і це є підтвердженням Покупця щодо достовірності інформації наданої при оформленні Замовлення. Відправлення Замовлення/Замовлень може здійснюватися лише після повної оплати Товару Покупцем.
3.6. Після оформлення Замовлення, як вказано у п. 3.1.1. даного Договору, представник Продавця зв’язується з Покупцем (по телефону) для уточнення інформації щодо умов Замовлення та доставки. Отримання SMS-повідомлення та/або email-повідомлення Покупцем щодо здійсненого Замовлення є підтвердженням прийняття Замовлення.
3.7. Детальна інформація про Замовлення із зазначенням найменування, ціни, кількості та інших характеристик вибраного Товару, а також сума до оплати міститься на Веб-сторінці Замовлення та/або надсилається на електронну адресу Покупця після оформлення замовлення та/або надсилається SMS-повідомленням на зазначений Покупцем контактний номер телефону.
3.8. При неможливості замовлення, придбання та доставки Товару представник Продавця
повідомляє про це Покупця (по телефону або через електронну пошту).
3.9. При відсутності Товару Покупець вправі обрати інший Товар такої ж вартості або анулювати Замовлення.
3.10. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує, що він: 
– цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
– дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних, що діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов даного Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Ціна Товару на сторінках Сайту зазначається в гривнях за одиницю Товару та є інформаційною.
4.2. Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Товар не підлягає зміні після підтвердження прийняття замовлення відповідно до п.3.5. та 3.6. даного Договору.
4.3. Повна вартість замовлення складається із:
– вартості Товарів (з усіх розділів сайту), долучених у віртуальний кошик;
– вартості послуг з доставки Товару.
4.4. Порядок здійснення оплати за Товар визначається у розділі «Оплата» на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати».

5. ДОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Способи, порядок та строки доставки Товару зазначені на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» в розділі «Доставка». Порядок та умови доставки замовленого Товару погоджуються Покупцем з представником Сайту.
5.2. Доставка Товарів, які були замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або третьою особою (Перевізником). При здійсненні доставки Товару, Товар передається безпосередньо Покупцю, або Представнику Покупця, чи іншій вказаній Покупцем особі.
5.3. Для виконання зобов’язань за цим Договором Продавець має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.
5.4. Вартість Товару, яка вказана на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених Товарів, адреси доставки замовлення, тарифів на доставку, які описані на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» в розділі «Доставка» та оплачується Покупцем. Тарифи на доставку можуть бути змінені обраним перевізником.
5.5. Сторони домовились, що зобов’язання Продавця за Договором вважаються виконаними після передачі (отримання) Перевізником та/або залученою Продавцем третьою особою (юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо замовлених Товарів (у разі здійснення доставки) або передачі (отримання) Покупцем замовлених Товарів (у разі забору з пункту видачі Товару Покупцем самостійно).
5.6. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем чи під час передачі Продавцем Товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем. 
5.7. Порядок повернення Товарів визначається у розділі «Повернути/обміняти Товар».

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
6.2. Продавець не несе відповідальності за:
– за невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару через
відмінне відтворення кольорів моніторами персональних комп’ютерів окремих моделей та/або налаштувань браузера, комп’ютера, мобільного пристрою, іншого технічного обладнання Покупця через який він здійснює доступ до сайту інтернет-магазину ФК «Карпати»;
– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
– за затримку і перебої під час обробки Замовлення Продавцем та/або доставки Товару
Перевізником та/або залученою Продавцем третьою особою (юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його/їх контролю;
– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.
6.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була завдана Покупцю внаслідок
неналежного використання ним Товарів, замовлених на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати».
6.4. Сторони не несуть відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання своїх
зобов’язань за цим Договором, і не будуть вважатися такими, що порушили цей Договір, а також не будуть мати права вимагати від іншої Сторони компенсації збитків, викликаних порушенням Стороною умов цього Договору, які заподіяні в результаті такого порушення, якщо таке невиконання стало результатом обставин непереборної сили («форс-мажорні обставини»).
6.5. Всі спори та/або суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спору та/або суперечки протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту початку переговорів, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору
Покупцем, в порядку передбаченому даним Договором.
7.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами взятих на них зобов’язань.
7.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Всі відносини, що виникають з або пов’язані з цим Договором, зокрема, що стосуються його дійсності, укладення, виконання, змін, припинення дії, тлумачення його умов, визначення наслідків визнання його недійсним або порушенням, регулюються цим Договором та законодавством України.
8.2. Цей Договір відображає повну згоду між Сторонами щодо предмета Договору, а також заміняє собою будь-які попередні договори, всі переговори, кореспонденцію, листи про наміри, а також будь-які інші угоди Сторін стосовно питань, так чи інакше пов’язаних з цим Договором, в письмовій або усній формі. Кожна Сторона безвідклично і беззастережно відмовляється від будь-якого права, яке вона може мати щодо вимоги відшкодування збитків за та/або розірвання цього Договору через порушення будь-якої гарантії, що не міститься в цьому Договорі, або будь-якого спотворення фактів, незалежно від того, чи вони містяться, чи не містяться в цьому Договорі. Сторони погодилися, що вони досяли згоди стосовно всіх істотних умов цього Договору.
8.3. Кожна Сторона визнає та погоджується з тим, що при укладенні цього Договору вона
покладалася на заяви та гарантії іншої Сторони, визначені за цим Договором. Ніщо в цьому Договорі не виключає відповідальності за шахрайство або навмисне введення в оману.
8.4. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без
попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору набирає чинності з моменту опублікування її на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати».
8.5. Всі інформаційні матеріали та/або Контент, які представлені на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати», носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір, форми тощо. Контент та/або інформаційні матеріали можуть відрізнятися через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей та/або налаштувань браузера, комп’ютера, мобільного пристрою, іншого технічного обладнання Покупця через який він здійснює доступ до сайту інтернет-магазину ФК «Карпати». У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару тощо, Покупець має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за телефонами, зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про Товар.
8.6. Всі SMS-повідомлення, та/або email-повідомлення, які надіслані в ході виконання даного
Договору, вважаються офіційною кореспонденцією, є обов’язковими та переконливими доказами, а також вважаються доцільними під час вирішення можливих претензій/спорів, що пов’язані з виконанням цього Договору.
8.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті інтернет-магазину ФК «Карпати» (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях (для здійснення Продавцем прямого та/або непрямого маркетингу), в тому числі для обробки Замовлень, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність сайту інтернет-магазину ФК «Карпати».